Program rada PU "Dobra Vila" po čemu nas prepoznajete

Svoj rad „Dobra vila“ temelji na zvaničnim zakonskim i programskim dokumentima predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Opštim osnovama predškolskog programa.

Trenutno, rad realizujemo po Modelu B, koji kao celovit program, pored rada sa decom, obuhvata i saradnju sa porodicom i društvenom sredinom.

U vrtiću se ostvaruju sledeći programi:

- Program nege i vaspitanja dece uzrasta do tri godine
- Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od tri godine do polaska u osnovnu školu

U neposrednom radu oslanjamo se i na pozitivna iskustva iz vaspitno – obrazovne prakse, s ciljem celovitog razvoja ukupnih potencijala deteta, prateći, poštujući i dalje usavršavajući postojeće sposobnosti i interesovanja. Planirane ciljeve ostvarujemo kroz sistem aktivnosti, koji prati ostvarivanje svih aspekata razvoja deteta, kao i ličnosti u celini, što se postiže sticanjem različitih iskustava i saznanja, u skladu sa individualnim potrebama i mogućnostima svakog deteta.

Iako smo programski, pre svega, usmereni na dete, potpuno ravnopravno svoj rad baziramo na trojnoj interakciji između dece, vaspitača i roditelja. Polazimo od uverenja da je porodica centar života deteta i njegov prvi i najznačajniji vaspitač, čime se poštuje činjenica da se dete u svome saznajnom i socio-emocionalnom razvoju u najvećoj meri i oslanja na roditelje i usvaja njihove kulturne tradicije i vrednosne orijentacije.

S druge strane, roditeljima se, poput dece, pruža mogućnost da se u zavisnosti od interesovanja, mogućnosti, zanimanja, hobija, sposobnosti za rad sa decom,... opredele i uključe u život i rad vrtića, kada i kako njima samima odgovara.

Dodatni programi

Realizuju se sa uže definisanim ciljevima i usmereni su na razvijanje autentičnog dečijeg izraza u pojedinim oblastima rada, kao što su muzičke aktivnosti, zatim podsticanje dečije kreativnosti kroz likovne aktivnosti, učenje stranog jezika,...

Konkretno, u okviru naše Ustanove to je: Kreativna, likovno-umetnička radionica "Kobajagi"

U okviru Ustanove, od treće godine, sva deca su u okviru vaspitnih grupa uključena i u učenje engleskog jezika, a u zavisnosti od interesovanja, u narednom periodu planiraju se i sportske i baletske aktivnosti.

Rođendaonica

Rođendaonica „Dobra vila“, nalazi se u sklopu vrtića i nudi razne mogućnosti i pogodnosti deci iz vrtića, ali i ostalim mališanima koji žele da im „divan dan“ ostane posebno upamćen.

vrtic novi sad program za decu tri godine nega vaspitanje predškolsko program kreativna radionica deca dete